ИМОТИ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ – МЕСТНОСТ СВЕТИ НИКОЛА, ВАРНА

Тип имот: Земя -> Урбанизирани територии -> Парцели на обещетение
Код на обявата: 8211
Населено място: Варна област / Свети Никола

Квадратура: от 868 до 1474.00 м²

120 000 EUR
 

Продава:

Изпрати въпрос

Описание:

Акцент Инвест представя на Вашето внимание оферта, включваща закупуването на дружество, заедно с готов за изграждане инвестиционен проект, както следва:

Инвестиционен проект за изграждане на три жилищни сгради върху три урегулирани поземлени имота, граничещи един с друг, срещу обезщетение на другия собственик само в едната сграда, а именно: УПИ 1 с площ 894 кв.метра; УПИ 2 с площ 650 кв.метра и УПИ 3 с площ 885 кв.метра.
Имотите са разположени във вилната зона на град Варна, местност "Свети Никола", в непосредствена близост до града и морския бряг, по протежението на магистралата Варна-Златни пясъци.

Дружеството-продавач по настоящата оферта е сключило предварителен договор за строителство с първоначалния собственик на горепосочените терени, придобило е с нотариален акт идеални части от всеки от трите терена /общо 90 кв.метра идеални части/, притежава на свое име одобрени архитектурни проекти, ценообразуване, геоложки проучвания, договори за ел.енергия и вода, както и всички съпътстващи документи – ПУП /подробен устройствен план/, скици на имотите и др., както и Разрешение за строеж, издадено от Община Варна и влязло в законна сила.

Учредено е право на строеж по нотариален ред между дружеството и другия собственик за разпределяне на обектите в трите сгради в съответствие с предварителния договор за строителство при съотношение 70 % за дружеството и 30 % за другия собственик, а именно: две цели сгради за дружеството /отбелязани като тяло 1 и 2 в приложената визуализация/ и три апартамента /ап.№№ 4,5,6/ с три паркоместа от третата сграда /тяло 3/.

Общата разгъната застроена площ на трите сгради е 3481 кв.метра, от които:
- Разгъната застроена площ на сграда № 1 – 1137.97 кв.м.;
- Разгъната застроена площ на сграда № 2 – 868.68 кв.м.;
- Разгъната застроена площ на сграда № 3 – 1474.43 кв.м.

Дружеството е създадено и функционира с единствена цел – реализация на инвестиционния проект и няма задължения към държавата, общините или частни лица.


За допълнителна информация и огледи, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Изпрати въпрос

Контакти:

БРОКЕР СВЕТЛАНА КАЗАНДЖИЕВА
тел. +35952611010
тел. +35952602118
Мобилен +359888628355
e-mail: skostova@accentinvest.com

АКЦЕНТ ИНВЕСТ
бул. Мария Луиза 39, Варна - 9000
тел.: +359 52 61 10 10
Факс: +359 52 60 21 18
e-mail: office@accentinvest.com

Лого